پایانه موبایل هوشمند

SUNMI L2Ks

یک کلاسیک جدید برای برنامه های داخلی و فراتر از آن تعریف کنید.

پایانه موبایل هوشمند

SUNMI V2s

شریک دیجیتال شما برای جهش رو به جلو

200+

کشورها و مناطق

13000+

برنامه‌ها

24000+

توسعه دهندگان

60M+

دانلودها